Insolvence - Monitor ISIRu

Monitor – Hlídání insolvenčního rejstříku

Služba slouží k monitorování osob v insolvenčním rejstříku a k zasílání přihlášek pohledávek.

Služba umožňuje:

  • Můžete vkládat osoby ke sledování, jednotlivě nebo hromadně MS Excel tabulkou.
  • Automaticky se rovněž vkládají osoby zadané přes službu Lustrace.
  • Služba denně hlídá osoby v ISIRu a zasílá upozornění na email (pokud došlo k nějaké změně).
  • Spolu s upozorněním je možno zasílat předvyplněná data formuláře Přihlášky pohledávky.
  • U větších počtů přihlášek můžete podávat přihlášky pohledávek hromadně.

Zadávání osob ke hlídání

Zadané osoby jsou pravidelně hlídány v insolvenčním rejstříku a v případě, že insolvenční soud veřejně vyzývá věřitele k přihlášení pohledávek, systém na toto upozorní e-mailem.

Osoby, které se mají hlídat můžete vkládat ručně přes službu Osoba nebo službu Případ.

Krom toho se automaticky hlídají osoby, které lustrujete pomocí služby Lustrace, nebo které jsou zmíněné v datových zprávách, pokud máte aktivovanou službu Schránka.

Pozor:Při aktivaci Monitoru ISIRu v rámci služby Případy jsou ve výchozím nastavení hlídané pouze osoby z neuzavřených nearchivovaných případů, a jste upozorněni pouze na podání návrhu na insolvenci.

Pro jiné nastavení služby nás kontaktujte.

Jak často je insolvenční rejstřík hlídán?

Ke kontrole dochází každý pracovní den.

Hlídá se, zda insolvenční řízení osoby není ve stavu čekání na přihlášku (prohlášení úpadku), a pokud ano, jste na to okamžitě upozorněni e-mailem.

Na podání přihlášky je čas 1 měsíc od prohlášení úpadku.

Zasílání předvyplněných přihlášek pohledávek

Kromě upozornění na nutnost podat přihlášku pohledávky můžete dostávat i předvyplněná data formuláře Přihlášky pohledávky jako přílohu e-mailu.

K vygenerování přihlášky vytvořte pomocí Editace šablon INS šablonu pojmenovanou default. Ta se pak k e-mailu Osoba v insolvenci upozorňujícím na nutnost podání přihlášky pohledávky přiloží jako XML.

Přílohu ve formátu XML můžete nahrát pomocí funkce Adobe Readeru Importovat data do PDF formuláře, doplnit v něm podrobnosti o dlužných částkách, přiložit přílohy a odeslat. Odpadá tak nutnost zadávat osobní údaje dlužníků či kopírovat znění přihlášky.

Pro aktivaci demo režimu služby nás kontaktujte!