Lustrace - Seznam všech dostupných zdrojů dat

Lustrace - Přehled všech dostupných zdrojů údajů

Kromě lustrace v CEE systém umožňuje lustrovat i v řadě dalších rejstříků.

BydleníOvěření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy:

Automatická <b>oprava adresy a ověření její existence</b>, ověření zda se nejedná o adresu ohlašovny/magistrátu obce, ověření zda se nejedná o azylový dům či "ghetto" &ndash; adresu spadající do "nelukrativní oblasti", dále pomocí výpisu z katastru nemovitostí zjištění vlastníka nemovitosti ("vlastní", družstvo, městský byt apod.).

Centrální evidence exekucíCentrální evidence exekucí ČR:

Veřejný seznam exekucí fyzických a právnických osob, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR. Umožňujeme v tomto rejstříku vyhledávat osoby levněji a pohodlněji než při přístupu přes Exekutorskou komoru.

ISIRInsolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců:

Zjištění, zda není osoba v insolvenci. Dále je možno použít <i>monitor ISIRu</i>, kdy jste na zápis osoby do insolvečního rejstříku automaticky upozorněni e-mailem.

Obchodní rejstříkVýpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH:

Společnosti s vazbou na subjekt, místa podnikání, PDF výpis z obchodního rejstříku

Osoba ČÚZKZjištění, zda osoba má nemovitost:

Rejstřík zjistí, zda osoba má či nemá nemovitost.

A mnohé další:

Nenašli jste rejstřík, který hledáte? Kontaktujte nás!