Lustrace – Rejstřík Český úřad zeměměřický a katastrální (CUZK)

Rejstřík Český úřad zeměměřický a katastrální

Zdroj dat: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-WSDP

Dokumentace k rejstříku:

Register čte pole SpisovaZnacka, PlatnostKDatu, CisloRozhodnuti, CisloRizeni, KatUzemi, LV.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
CUZK
CUZKZadost
CUZKZpracovano
CUZKChyba

Rejstřík slouží ke stahování přehledu vlastnictví osoby a listů vlastnictví (LV).

Je-li na vstupu zadána osoba, dohledá její přehled vlastnictví. Exekutorské úřady můžou rovnou stáhnout i všechny LV, a to tak, že zadají exekutorskou spisovou značku SpisovaZnacka.

Je-li na vstupu vyplneno pole LV, stáhne se příslušný list vlastnictví. Katastrální území je nutno zadávat číselným kódem, a to buď v samostatném poli KatUzemi nebo zadáním čísla LV ve tvaru "KatUzemi/LV", čili např LV "600920/17".

U Přehledů vlastnictví je možné polem PlatnostKDatu zadat datum (D.M.RRRR nebo YYYY-MM-DD), ke kterému se má o výpis zažádat. Zažádá se k 23:59:59 daného dne.

Je-li na vstupu vyplněno CisloRizeni, stáhne se PDF o průběhu řízení. Číslo řízení je potřeba zadat včetně kódu katastrálního úřadu, čili ve tvaru "XXX-ccccccc/RRRR-kat", např CisloRizeni "Z-922/2013-435".

Není-li ani LV ani CisloRizeni, je dohledáván přehled majetku osoby. Fyzická osoba a FPO je dohledána na základě RC, právnická dle IC.

V EÚ režimu musí být vyplněny SpisovaZnacka a CisloRozhodnuti.

Výstupem je pole CUZK se seznamem čísel listů vlastnictví (a příslušná katastrální území), dokument s přehledem vlastnictví a jednotlivé listy vlastnictví nebo dokument s průběhem řízení.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků