Lustrace – Rejstřík Osoba ČÚZK (OsobaCUZK)

Rejstřík Osoba ČÚZK - Zjištění, zda osoba má nemovitost

Rejstřík zjistí, zda osoba má či nemá nemovitost.

Zdroj dat: http://www.cuzk.cz/

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
OsobaCUZK
PopisCUZK
Ulice
PSC
Obec
SJM_PartnerVrací, zda osoba má partnera.

Zjistí, zda je osoba evidována v Katastru nemovitostí.

Osobu vyhledává přes RČ (pokud je zadáno), jméno, příjmení a datum narození nebo dle IČ.

Vrací identifikátor osoby v ČÚZK a adresu jejího trvalého pobytu (propojeno se základními registry, aktualizováno co 14 dní).

Pokud je osoba ve SJM, je toto indikováno neprázdným polem SJM_Partner.

Do pole PopisCUZK zapíše textový popis výsledku lustrace.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků